Asçay Anaokulu"nda, öğrenciler, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler.

Çocuklar, özdisiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar.

Asçay Anaokulu, aydınlatma, ses düzeni, güvenlik, havalandırma, temizlik, yaşam/oyun alanı gibi fiziksel şartlarda da üstün standartlara sahiptir.

Kullanılan Teknolojiler:

html iconjoomla iconphotoshop iconphp iconSeo icon

Copyright 2006 © 2021 Tüm Telif Hakları Saklıdır Kullanılamaz.